Latviešu
English
Russian
0.00 EUR
AUTORIZĀCIJA

Privātuma politika

Uztura vērtība

Nutrition Value

Пищевая ценность

Privātuma politika

Šī "Konfidencialitātes politika" (turpmāk "Politika") attiecas uz visiem uzņēmuma "REAL Idea Consulting" SIA (turpmāk "Mēs", "Mums", "Mūs") "Vietnes" (turpmāk "Vietne") "Lietotājiem" (tālāk tekstā - "Jūs", "Jums", "Jūsu").

Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku. Laika gaitā mēs varam ieviest izmaiņas politikā, lūdzu, pārlasiet to pirms atkārtotas pirkumu veikšanas.

Saskaņā ar vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus, Jūs sniedzat mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Konfidencialitātes politikā un "Lietošanas noteikumos" (turpmāk "Noteikumi").

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un vietnes apeklētāju, tostarp Jūsu, privātumu un drošību.

Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus Jūs izrādat mums uzticēšanos. Mēs to pilnībā novērtējam un cienām Jūsu datu privātuma un konfidecialitātes nozīmīgumu.

Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu – mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi – iegādāties preces, pakalpojumus vai saņemt informāciju.

Mēs cienām Jūsu privātumu un daram visu iespējamo lai uzglabātu Jūsu personas datus drošībā.

Mēs nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu un nekādā gadījumā nepieļausim jebkādu Jūsu personīgo datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu, iznomāšanu vai nodošanu trešajām personām.

Informāciju trešājām personām var izpaust tikai, pamatojoties uz likumīga pieprasījuma, līguma vai ar Jūsu piekrišanas saņemšanu, piemēram, noformējot pirkumu līzingā.

Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apliecināt, ka Jūs neesat jaunāks par 16 gadiem, kā arī apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību.

Mēs neesam atbildīgi par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu sniegtajiem datiem.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku, un Jūs piekrītat sekot izmaiņām tajā.

Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām definīcijām, lūdzu, neizmantojiet mūsu vietnes pakalpojumus.

Kādus datus mēs apkopojam un apstrādājam?

Veicot pirkumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, Jūs sniedzat mums savu personīgo informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tā Jūs nevarēsiet pirkumu veikt.

Mēs apkopojam un uzglabājam šādus datus:

 • klienta vārds un uzvārds;
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • preču vai pakalpojumu piegādes adrese.

Mēs apkopojam, taču neuzglabājam šādus datus:

 • personas datus, kas nepieciešami, lai reģistrētu pirkumu līzingā.

Mēs apstrādājam, taču neuzglabājam šādus bezpersoniskos datus:

 • sīkdatnes.

Privāto informāciju izmanto tikai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu un saziņai ar klientiem.

Mēs varam saņemt Jūsu personīgo informāciju tikai no Jums un tikai tad, ja Jūs izmantojat mūsu vietnes pakalojumus, piemēram: pasūtījumu reģistrāciju, sazinaties ar klientu atbalstu, izmantojot atsauksmju veidlapu vai e-pastu.

Maksājuma informācija

Maksājot par precēm un pakalpojumiem, ko sniedz "REAL Idea Consulting" SIA vietne, mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju:

 • Jūsu bankas konta numurs;
 • bankas iestādes nosaukums;
 • Jūsu tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese.

Informāciju par Jūsu bankas norēķinu karti mēs nesaņemam un tā netiek apstrādāta.

Kādeļ mēs apkopojam Jūsu datus

Mēs izmantojam informāciju, ko apkopojam par Jums, lai:

 • pārdodu mūsu preces un pakalpojumus;
 • pareizi apstrādātu un piegādātu Jūsu pasūtījumu;
 • nodrošinātu garantijas un pēcgarantijas atbalstu;
 • atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;
 • nodrošināut Jums personalizētu piekļuvi mūsu vietnei;
 • sagatavotu anonīmu statistiku par vietnes izmantošanu.

Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu datus

Klienta personisko informāciju mēs glabājam 10 gadus:

 • lai nodrošinātu iegādāto preci ar garantijas un pēcgarantijas atbalstu;
 • lai sazinātos ar Jums par pieprasījumu;
 • grāmatvedībai;
 • lai pārvaldītu Jūsu iestatījumus un tiesības.

Pēc 10 gadu termiņa beigām, personas dati tiks iznīcināti, va savādāk, ja Jūs pieprasīsiet savu datu dzēšanu izmantojot vietni, vai arī personīgi ierodoties "REAL Idea Consulting" SIA birojā ar personu apliecinošu dokumentu.

Līzinga līguma noformēšanai nepieciešamie personiskie dati tiek nodoti līzinga uzņēmuma serveriem šifrētā formā, izmantojot SSL standartu, un pēc tam, kad pasūtījums apstrādāts tie tiek dzēsti un uzņēmums "REAL Idea Consulting" SIA tos nesaglabā, izņemot datus, kas saistībā ar maksājumu apstrādi par pasūtījuma apmaksu attiecas uz grāmatvedības uzskaiti.

Kā tiek organizēta datu aizsardzība

Mūsu vietne tiek glabāta uzticamā datu serverī.

Lai aizsargātu Jūsu personīgos datus, mēs izmantojam visas mūsu pakalpojumu sniedzēja iespējas, tostarp pastāvīgu fizisko aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un šifrēšanu visas diennakts garumā.

Mūsu vietnes drošība nodrošināta izmantojot šādus, kā arī citus, līdzekļus:

 • datu pārraides šifrēšana, izmantojot SSL standartu;
 • personīgie dati tiek glabāti serveros šifrētā veidā;
 • Jūsu personīgie dati automātiski tiek anonimizēti pēc pasūtījuma pabeigšanas (piegādādes, anulēšanas vai atgriešanas);
 • piekļuve personiskajai informācijai un datiem ir ierobežota un iespējama vien izraudzītiem un pilnvarotiem "REAL Idea Consulting" SIA darbiniekiem, lietojot 2FA (Divu faktoru autentifikācijas) un SSH privāto atslēgu autentifikāciju;
 • datu centru darbiniekiem nav fiziskas un / vai attālinātas piekļuves mūsu vietnes serveriem;

Datu nodošana trešājām personām

Jūsu datus var tikt nodot trešajai personai, ja Jūs vēlaties izmantot to pakalpojumus, noformējot pasūtījumu un aizpildot atbilstošu veidlapu mūsu vietnē.

Trešās personas var būt atbalsta pakalpojumi, piegādes pakalpojumi, ka arī datu centri, mākoņu glabāšanas pakalpojumu pārstāvji utt. Personīgo datu apstrādātāji, kas palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Jebkurā gadījumā apstrādātājiem tiek tiek nodots tikai tāds datu apjoms, kas nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Ar mums saistītās trešās personas, var apstrādāt Jūsu personas datus tikai noteiktajiem uzdevumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Apstrādātāji nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un rakstisku vienošanos ar "REAL Idea Consulting" SIA.

Personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

Datu nodošana trešām valstīm

"REAL Idea Consulting" SIA nenodod personīgo informāciju un citus datus trešām valstīm.

Personīgo un citu lietotāju datu izsniegšana tiek veikta tikai, pamatojoties uz likumīgu pieprasījumu.

Sīkdatņu politika

Cookies (sīkdatņu) izmantošanas noteikumi, kā arī jautājumi par cookies (sīkdatņu) iestatījumiem un izdzēšanu, ir apskatīti atsevišķā lapā.

Lietotāja tiesības

Normatīvie akti par personas datu aizsardzību, tai skaitā Vispārīgā datu aizsardzības regula dod Jums virkni tiesību, savukārt, mums jānodrošina Jums iespēju tās izmantot.

 • Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personiskās informācijas kopiju, lai pārbaudītu uzglabātās informācijas precizitāti un / vai labotu vai atjauninātu šos datus;
 • jebkurā laikā Jūs varat atteikties saņemt e-pastus, nosūtot paziņojumu uz info@kinnie.lv vai izmantojot saiti elektroniskājās vēstulēs;
 • gadījumos, kad Jūsu dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, kas kalpo par pamatu datu apstrādes izbeigšanai;
 • Jums ir tiesības saņemt Jūsu datu apstrādes apstiprinājumu, tiesības pārskatīt apstrādātos datus, iegūt informāciju par apstrādes mērķiem, apstrādes periodu, datu saņemšanas avotiem, to nozīmi un Jums no tā izrietošajām sekām;
 • Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu personiskā informācija tiktu pilnībā izdzēsta (ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu).

Lai aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, pirms sniegt Jūsu pieprasīto informāciju par saviem personīgajiem datiem. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs iesniegt personu apliecinošu dokumentu un / vai personīgi apmeklēt mūsu biroju. Ja Jūs nevarat pierādīt savu identitāti, mēs varam noraidīt Jūsu pieteikumu.

Mēs izmantosim visus komerciāli saprātīgos centienus, lai 30 dienu laikā pēc Jūsu piekļuves pieprasījuma saņemšanas nodrošinātu likumam atbilstošu piekļuvi Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs uzglabājam.

Jums ir jāsaprot un jāpieņem riski, kas saistīti ar Jūsu personisko datu dzēšanu, piemēram:

 • nespēja mums identificēt Jūs kā klientu, ja sazināties ar klientu un garantijas atbalsta dienestu;
 • grūtības vai nespēja identificētu Jūsu pirkumu, gadījumā ja vēršaties garantijas apkalpošanas centrā;
 • sarežģījumi vai pilnīga neispējamība atgūt pirkuma dokumentus to pazaudēšanas gadījumā;
 • un citi riski.

Kas ir atbildīgs par Jūsu datu apstrādi

Datu pārvaldnieks un persona, kas atbildīga par personīgo datu apstrādi, ir "REAL Idea Consulting" SIA, Kārsava, Telegrafa ielā 25. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personīgo datu apstrādi, varat rakstīt uz e-pastu info@kinnie.lv .

Gadījumā ja Jums ir pretenzijas par personīgo datu apstrādi mūsu uzņēmumā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā.

Izmaiņas politikā

Mēs regulāri pārskatām mūsu konfidencialitātes politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.

Šī konfidencialitātes politika stājās spēkā un pēdējoreiz tika atjaunināta 2021. gada 29. Jūnijā.

Produkti

Oriģināls Maltas bezalkoholiskais dzēriens kopš 1952. gada, ar unikālu apelsīnu garšu un vidusjūras garšaugu smaržu. Dzērienam ir tumša dzintara krāsa un rūgti-salda garša, kas lieliski remdē slāpes. Kinnie, bez šaubām, ir piemērots alkoholisko un bezalkoholisko kokteiļu pagatavošanai.

Ja, Jūs vēlaties vēl vairāk garšu nianses, izmēģiniet Kinne Zest! Tā recepte ir izstrādāta vēl tālajā 2007. gadā. Dzērienam ir maiga un intensīva apelsīnu garša un mazāk kā viena kalorija.

When you just can’t get enough of a Kinni kick, reach for Kinnie Zest. The latest addition to the family, launched in 2007, serves up an enhanced orange flavour with no added sugar, giving you a whole lot of Kinnie for less than one calorie.

//-->

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Vai jūs tam piekrītat?